Naše nejbližší akce

Letňák na tvrzi

dětské a dospělácké kino (26.7.2024 19:00)

Tvrz otevírá brány v 18h, v krčmě jsou připraveny tvrzové palačinky a bramboráky, točené pivko či klobása. Děti si mohou zahrát na čarostřelce s kuší, projít labyrintem, kulí srazit rytíře nebo vyzkoušet jinou z tvrzových her. Svou odvahu mohou prověřit v tajemném Pohádkovém sklepení. Zvonění kovářského kladiva o kovadlinu lze na tvrzi nejen zaslechnout, ale také si jej potěžkat a prověřit svou sílu. Vůni včelího vosku a trpělivost svíčkařky lze zažít ve svíčkárně. Od 19 hodin na špýcharu promítáme dětské představení. Po 21 hodině pod hvězdičkama ve dvoře tvrze promítáme české filmové novinky. více

Zpřístupnění podzemních chodeb Nebovidské tvrze

Před několika lety jsme od místního pamětníka získali informaci o přesné poloze vstupu do rozsáhlých sklepních prostor, nacházejících se pod Nebovidskou tvrzí, byla to lákavá představa, podívat se do prostor, kam po desetiletí nevkročila lidská noha. Tato myšlenka se zhmotnila před několika týdny, kdy mužští ze spolku provedli první sondu a v úžasu stanuli v podzemí tvrze ... 

Sklepení se nachází pod objektem konírny a dvora tvrze. Sestává ze tří místností o celkové výměře několika desítek metrů čtverečných, které jsou přístupné vstupní šachtou vyústěnou v místě obvodové zdi konírny. V současnosti je vstup zdi zazděn a část profilu vrchní části vstupní šachty zavalen stavební sutí. Takto je znepřístupněn od 90. let minulého století. Celé dílo je vytesáno do skalního podloží s několikametrovým nadložím, převážně tvořeného pravděpodobně vápenitým pískovcem se značným množstvím lastur.

Ke zpřístupnění sklepení je nezbytné vytěžit suť z prostoru vstupní šachty. Dále zajistit stávající zdivo ostění a kleneb horní partie vstupní šachty, konkrétně zkontrolovat a zednicky provést výměnu uvolněných či destruovaných cihel a kamenů a zdivo lokálně hloubkově přespárovat. Dále pak vybavit vstup do šachty ochranným zábradlím a žebříkovým schodištěm. 

Se záměrem zpřístupnění podzemních prostor jsme se začátkem roku 2018 obrátili na ČSOB a v rámci programu ČSOB Pomáhá regionům jsme náš záměr představili a požádali o finanční podporu a ... uspěli jsme, ČSOB nám poskytla částku 25.000 Kč na náš záměr, v rámci tohoto grantového programu se konala sbírka pro náš projekt na "Fóru dárců", díky které jsme získali 11.707 Kč. V letošním roce se nám díky této pomoci podaří zajistit základní a bezpečný vstup do podzemních prostor tvrze. Celá akce probíhá za dozoru archeologů z Národního památkového ústavu. 

Práce na zpřístupnění sklepení již byly započaty - brigádnicky odstraňujeme druhotnou navážku ze vstupní chodby a tím ji čistíme, v nejbližších dnech proběhne odbornou stavební firmou sanace kleneb a vstupu do sklepení. Do konce roku bychom chtěli vstup osadit dřevěným žebříkovým schodištěm a zábradlím. Návštěvníci se mohou těšit na prohlídky zpřístupněného sklepení již na podzim tohoto roku.  

zákres rozsahu nově objevených sklepních prostor  

dóm a jedna z chodeb vytesané v pískovci

vstupní chodba původní stav a stav po mnoha hodinách práce místních dobrovolníků

partner tohoto projektu