Naše nejbližší akce

Vánoce na tvrzi 4.12.2021

desátý ročník staročeských Vánoc se vším všudy (4.12.2021 11:00)

Zatím jen malá ochutnávka z chystaného programu ... Letošní Vánoční příběh, který si lidé předávají a připomínají již více než 2000 let, má pro Vás připraveno Divadlo Já to jsem. Na tvrzi uvidíme tento spolek poprvé, ale ne tak úplně :-) ... ti, které oslovil v minulých letech Víťa Marčík se svým Setkáním před Betlémem, mohou zajásat a přijít se podívat na pokračovatele komediantského pokolení Marčíků - Víťu mladšího :-). Účast přislíbila také kolínská Harmonie 1872, která nás ohromovala silou svého tělěsa v útrobách tvrze a dovolila žasnout již po několik předchozích ročníků této naší tradiční akce. Tedy, puntík do Vašich kalendářů na 4. prosince, na Barborku. Těší se na Vás parta z tvrze. více

Odstranění negativních projevů účelového využívání Nebovidské tvrze

.Na sklonku roku 2013 jsme dostali nový vítr do plachet pro nadcházející rok a to díky programu ČSOB a ERA pro podporu regionů spravovaného Nadací VIA, od kterého jsme dostali dotaci ve výši 70 000 Kč na pomoc Nebovidské tvrzi. Součástí projektu, jehož realizace se uskuteční v období březen - zaří 2014 je odstranění části prohřešků z let minulých, které byly na tvrzi učiněny. Plán realizace projektu je následující, rádi byhom touto cestou oslovili dobrovolníky, nadšence, ty kteří mají zájem o dění ve své obci a chtějí se podílet na realizaci tohoto projektu. Informace o konání veřejných brigád naleznete na našem webu. 

Plán realizace:

  • oprava hlavní římsy – v rámci dobrovolnických brigád bude probíhat očištění původních cihel a jejich doplňování okolo zhlaví
  • opravy a doplnění cihel druhotně vzniklých otvorů v renesančním zdivu. Dobrovolnický tým bude dohledávat a očišťovat vhodné cihly, narušené a zvětralé cihly budou postupně vyjímány a nahrazovány jinými. Do zajištění druhotných kovových prvků, kde není nutné závazné stanovisko, se zapojí i místní amatérská kovářská dílna, která na tvrzi funguje pro veřejnost
  • odstranění betonové mazaniny a sanace studny – dobrovolnický tým za účasti památkáře provede sondu, následně pak bude stanoven další postup, kdy se buď zachová původní dlažba, nebo bude provedena nová cihelná dlažba. Dle výpovědi pamětníků je pod betonovou mazaninou skryta studna, kdy bude pod dohledem projektanta provedena identifikace stavu a přepokládaného ekologického zatížení a rozhodnuto o způsobu zpevnění či odstranění jejích zbytků

 

Více informací ohledně grantu Nadace VIA - z programu ČSOB a ERA pro podporu regionů naleznete na: 

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podporene-projekty/odstraneni-negativnich-projevu-uceloveho-vyuzivani-nebovidske-tvrze