Naše nejbližší akce

Letňák na tvrzi

v polovině prázdnin ... (29.7.2022 19:00)

. více

Odstranění negativních projevů účelového využívání Nebovidské tvrze

.Na sklonku roku 2013 jsme dostali nový vítr do plachet pro nadcházející rok a to díky programu ČSOB a ERA pro podporu regionů spravovaného Nadací VIA, od kterého jsme dostali dotaci ve výši 70 000 Kč na pomoc Nebovidské tvrzi. Součástí projektu, jehož realizace se uskuteční v období březen - zaří 2014 je odstranění části prohřešků z let minulých, které byly na tvrzi učiněny. Plán realizace projektu je následující, rádi byhom touto cestou oslovili dobrovolníky, nadšence, ty kteří mají zájem o dění ve své obci a chtějí se podílet na realizaci tohoto projektu. Informace o konání veřejných brigád naleznete na našem webu. 

Plán realizace:

  • oprava hlavní římsy – v rámci dobrovolnických brigád bude probíhat očištění původních cihel a jejich doplňování okolo zhlaví
  • opravy a doplnění cihel druhotně vzniklých otvorů v renesančním zdivu. Dobrovolnický tým bude dohledávat a očišťovat vhodné cihly, narušené a zvětralé cihly budou postupně vyjímány a nahrazovány jinými. Do zajištění druhotných kovových prvků, kde není nutné závazné stanovisko, se zapojí i místní amatérská kovářská dílna, která na tvrzi funguje pro veřejnost
  • odstranění betonové mazaniny a sanace studny – dobrovolnický tým za účasti památkáře provede sondu, následně pak bude stanoven další postup, kdy se buď zachová původní dlažba, nebo bude provedena nová cihelná dlažba. Dle výpovědi pamětníků je pod betonovou mazaninou skryta studna, kdy bude pod dohledem projektanta provedena identifikace stavu a přepokládaného ekologického zatížení a rozhodnuto o způsobu zpevnění či odstranění jejích zbytků

 

Více informací ohledně grantu Nadace VIA - z programu ČSOB a ERA pro podporu regionů naleznete na: 

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podporene-projekty/odstraneni-negativnich-projevu-uceloveho-vyuzivani-nebovidske-tvrze