Naše nejbližší akce

Letňák na tvrzi

v polovině prázdnin ... (29.7.2022 19:00)

. více

Vraťme náves Nebovidům

      

Video od Radka Čermáka mapující celý projekt:

 

27.9.2014 labyrint

13.9.2014 dokončená pergola a lavice od Lukáše Gavlovského

6.7.2014

duben 2014Kde že mají Nebovidy náves? U zvoničky, na křižovatce s autobusovými zastávkami nebo před budovou obecního úřadu (bývalé školy)? Náves se nám z obce během času někam vytratila. V roce 2012 byly zakoupeny zpět do vlastnictví obce pozemky v jejím středu, s budoucím záměrem revitalizace návsi.  Jedná se o bývalou zahradu školky, současný prostor mezi autobusovou zastávkou a tvrzí.  V polovině letošního roku se nám naskytla možnost podat žádost o dotaci určené právě k těmto účelům. Nadace VIA realizuje program obnovy či vý ;stavby veřejných prostranství se zapojením místních občanů již od roku 2001. Partnery programu jsou společnost NET4GAS, s. r. o. a Nadace České spořitelny. Program je zaměřen na úpravu veřejných prostranství v obcích či městech. Jeho specifikem je to, že se veřejnost na výstavbě veřejného prostranství aktivně podílí jak při plánovacím procesu, tak i práci samotné, vytváří tak příležitosti pro úzkou spolupráci občanů s místními neziskovými organizacemi, samosprávou a podnikateli. Především však do komunit navrací společenský život, pocit sounáležitosti a stmeluje lidi, kteří si tak ověří, zda dokáží táhnout za jeden provaz. Občanské sdružení Nebovidská t vrz s podporou a souhlasem obce Nebovidy podalo žádost o tuto dotaci a uspělo v celorepublikové konkurenci, nebovidští a hlubokodolští občané tak mají možnost oživit srdce své obce a spolupracovat na tomto pro obec významném projektu. První schůzka projektového týmu s veřejností se uskuteční na přelomu roku, o přesném termínu Vás budeme informovat. Více informací ohledně grantu Nadace VIA - Místo, kde žijeme můžete nalézt na http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/misto-kde-zijeme-2013.

První plánovací setkání s veřejností nad projektem "Vraťme náves Nebovidům" proběhlo 19.1.2014 ve 14 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Nebovidy. Sluníčko se na nás smálo, tak jsme akci zahájili nejprve přivítáním hostů – architektů a zástupců nadace VIA, kteří nás na cestě komunitním plánováním a k nové návsi přijeli provést a pomoci nám. Začali jsme procházkou po pozemcích zahrnutých do projektu, zavzpomínali jsme kde co stávalo, ale i zároveň se snažili popustit uzdu fantazii co by na návsi mohlo být a jak by mohla vypadat.

Své postřehy jsme se poté, rozděleni do dvou pracovních skupin vydali zaznamenat do budovy bývalé školy (OÚ), kde pro nás bylo přichystané bohaté občerstvení a svařák na zahřátí od babiček z Besedy. To se to pěkně plánovalo, práce nám šla od ruky a za chvilku jsme měli zdi oblepené klady, zápory a nápady jak s naší návsí a jednotlivými jejími částmi naložit. Na své si přišly i děti, které během plánování rodičů vyráběli těžítka a na konci setkání představili paní architektce své nápady a výkresy. Názor každého účastníka setkání byl vždy zaznamenán, soupis nápadů a názorů si na konci setkání odvezli architekti, kteří je zpracovali do třech studií.

Fotografie a výstupy z prvního plánovacího setkání naleznete na : http://www.facebook.com/media/set/?set=a.691403100904114.1073741832.453068678070892&type=1

Druhé plánovací setkání proběhlo 16. února 2014 ve 14 hodin v Nebovidech, na setkání přišlo přibližně padesát lidí, ketří pomohli s plánováním a sestavením finálního projektu Nebovidské návsi.

Architekti nám prezentovali tři návrhy návsi - altán, lavičku a palisádu, náves byla rozdělena na několik částí, které byly postupně porovnávány v připravených třech variantách a jednotlivé prvky hodnoceny a případné návrhy na další doplnění či vylepšení návsi byly zaznemenány pro zanesení do finálního návrhu.

Z druhého plánovacího setkání ze stran účastníků nevzešla ani jedna z navržených varianta jako více preferovaná, architekti nové poznatky opět zpracují do tentokrát finálního návrhu, jež bude prezentován na třetím plánovacím setkání.

Tři pracovní návrhy naleznete zde: http://naturesystems.cz/projekt/vratme-naves-nebovidum-projekt-navsi-s-participaci-verejnosti-nebovidy

Třetí plánovací setkání se uskutečnilo 16.3.2014 v 15 hodin v Nebovidech. Setkání trvalo přibližně hodinu, během které byl architekty představen finální návrh návsi, ketrý si můžete zde prohlédnout. 

Finální varianta návsi je kombinací toho nejlepšího z původních pracovních návrhů,návsi dominuje nový altán s autobusovou zastávkou a prvek "palisádo-lavičky", který prochází proměněn v různé účelové prvky - lavička, infotabule, zástěna, celou návsí. Děkujeme všem, kteří přišli, podpořili a pomohli. Moc si Vaší důvěry a chuti do práce vážíme a těšíme se na další setkání.

V dubnu 2014 byla projektovému týmu architekty předána kompletní projektová dokumentace, která byla dále během dubna a května řešena s úřady. Začátkem května tak mohly začít práce už přímo na naší návsi. Během květnových volných dnů kluci rozebrali hangár, zastávku a ploty, 9.5.2014 byly tyto stavby za pomoci bagru zbourány.

V červnu a červenci probíhaly na návsi dodavatelsky zednické a kamenické práce, betonové základy a sítě byly zhotoveny brigádně dobrovolníky a členy sdružení.

19.7.2014 proběhla na návsi první velká veřejná brigáda, které se zůčastnilo 43 lidí (30 dospěláků a 13 malých pracantů). Udělala se kopa práce - síťovali jsme, uklízeli, rozhrnovali štěrk do záhonů, přebírali kameny a čistili je. Bylo o nás náramně postaráno členky klubu Beseda nám nachystali jídla co hrdlo ráčilo. Brigáda byla zakončena společným obědem - špekáčky na ohni vlastnoručně opečenými. 

20.9.2014 jsem se sešli na návsi opět na veřejné brigádě, tentokrát s cílem osázet a zaštěrkovat terasový záhon a pustit se do labyrintu. Práce nám šla pěkně od ruky, sešlo se nás asi 40. Ženy pracovaly na záhonu a terénních úpravách a kluci se pustili do labyrintu - poskládali suchou zídku a schodiště a udělali kamennou obvodovou cestu. Briáda probíhala za hezkého počasí a v dobré náladě, ke ketré přispělo i výborné občerstvení od Klubu Beseda a špekáčky k obědu prostě něměly chybu.

4.10.2014 v 18 hodin Vás zveme na NEBOjácný večer, který se koná na naší NEBO návsi, připraven je pro Vás lákavý program a hostinec u Hrocha zve na zabijačkové hody.

Práce ná návsi pokračují každou volnou chvilku, to podstatné je nyní hotovo, drobné dodělávky budou pokračovat i po symbolickém otevření návsi, práce na návsi bychom chtěli ukončit koncem října 2014 a v příštím roce se ucházet o nové granty, abychom mohli navázat druhou fází úprav centra obce - projektu "Vraťme náves Nebovidům".

 

První fáze projektu Vraťme náves Nebovidům byla ukončena 31.10.2014. Plány pro letošní rok jsou splněny, aktuálně sháníme finanční prostředky (žádáme o dotace, granty a sponzorské dary) pro další plánované práce na návsi dle projektové dokumentace, které budou realizovány v roce 2015. Jakmile nám to počasí dovolí, plochu návsi po zimě upravíme a osejeme trávou. Klidné zimní dny přeje vvěčně bdělý realizační tým.

Díky všem nebovidským hlubokodolským a červenopečeckým srdcařům, kteří nám vybudovali krásnou náves!

AKTUÁLNÍ FOTOGRAFIE Z NÁVSI NALEZNETE V NAŠÍ GALERII:

http://www.nebovidskatvrz.eu/nt/index.asp?TYPE=GALERIE&ID=14