Naše nejbližší akce

Letňák na tvrzi

dětské a dospělácké kino (26.7.2024 19:00)

Tvrz otevírá brány v 18h, v krčmě jsou připraveny tvrzové palačinky a bramboráky, točené pivko či klobása. Děti si mohou zahrát na čarostřelce s kuší, projít labyrintem, kulí srazit rytíře nebo vyzkoušet jinou z tvrzových her. Svou odvahu mohou prověřit v tajemném Pohádkovém sklepení. Zvonění kovářského kladiva o kovadlinu lze na tvrzi nejen zaslechnout, ale také si jej potěžkat a prověřit svou sílu. Vůni včelího vosku a trpělivost svíčkařky lze zažít ve svíčkárně. Od 19 hodin na špýcharu promítáme dětské představení. Po 21 hodině pod hvězdičkama ve dvoře tvrze promítáme české filmové novinky. více

Vraťme náves Nebovidům

      

Video od Radka Čermáka mapující celý projekt:

 

27.9.2014 labyrint

13.9.2014 dokončená pergola a lavice od Lukáše Gavlovského

6.7.2014

duben 2014Kde že mají Nebovidy náves? U zvoničky, na křižovatce s autobusovými zastávkami nebo před budovou obecního úřadu (bývalé školy)? Náves se nám z obce během času někam vytratila. V roce 2012 byly zakoupeny zpět do vlastnictví obce pozemky v jejím středu, s budoucím záměrem revitalizace návsi.  Jedná se o bývalou zahradu školky, současný prostor mezi autobusovou zastávkou a tvrzí.  V polovině letošního roku se nám naskytla možnost podat žádost o dotaci určené právě k těmto účelům. Nadace VIA realizuje program obnovy či vý ;stavby veřejných prostranství se zapojením místních občanů již od roku 2001. Partnery programu jsou společnost NET4GAS, s. r. o. a Nadace České spořitelny. Program je zaměřen na úpravu veřejných prostranství v obcích či městech. Jeho specifikem je to, že se veřejnost na výstavbě veřejného prostranství aktivně podílí jak při plánovacím procesu, tak i práci samotné, vytváří tak příležitosti pro úzkou spolupráci občanů s místními neziskovými organizacemi, samosprávou a podnikateli. Především však do komunit navrací společenský život, pocit sounáležitosti a stmeluje lidi, kteří si tak ověří, zda dokáží táhnout za jeden provaz. Občanské sdružení Nebovidská t vrz s podporou a souhlasem obce Nebovidy podalo žádost o tuto dotaci a uspělo v celorepublikové konkurenci, nebovidští a hlubokodolští občané tak mají možnost oživit srdce své obce a spolupracovat na tomto pro obec významném projektu. První schůzka projektového týmu s veřejností se uskuteční na přelomu roku, o přesném termínu Vás budeme informovat. Více informací ohledně grantu Nadace VIA - Místo, kde žijeme můžete nalézt na http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/misto-kde-zijeme-2013.

První plánovací setkání s veřejností nad projektem "Vraťme náves Nebovidům" proběhlo 19.1.2014 ve 14 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Nebovidy. Sluníčko se na nás smálo, tak jsme akci zahájili nejprve přivítáním hostů – architektů a zástupců nadace VIA, kteří nás na cestě komunitním plánováním a k nové návsi přijeli provést a pomoci nám. Začali jsme procházkou po pozemcích zahrnutých do projektu, zavzpomínali jsme kde co stávalo, ale i zároveň se snažili popustit uzdu fantazii co by na návsi mohlo být a jak by mohla vypadat.

Své postřehy jsme se poté, rozděleni do dvou pracovních skupin vydali zaznamenat do budovy bývalé školy (OÚ), kde pro nás bylo přichystané bohaté občerstvení a svařák na zahřátí od babiček z Besedy. To se to pěkně plánovalo, práce nám šla od ruky a za chvilku jsme měli zdi oblepené klady, zápory a nápady jak s naší návsí a jednotlivými jejími částmi naložit. Na své si přišly i děti, které během plánování rodičů vyráběli těžítka a na konci setkání představili paní architektce své nápady a výkresy. Názor každého účastníka setkání byl vždy zaznamenán, soupis nápadů a názorů si na konci setkání odvezli architekti, kteří je zpracovali do třech studií.

Fotografie a výstupy z prvního plánovacího setkání naleznete na : http://www.facebook.com/media/set/?set=a.691403100904114.1073741832.453068678070892&type=1

Druhé plánovací setkání proběhlo 16. února 2014 ve 14 hodin v Nebovidech, na setkání přišlo přibližně padesát lidí, ketří pomohli s plánováním a sestavením finálního projektu Nebovidské návsi.

Architekti nám prezentovali tři návrhy návsi - altán, lavičku a palisádu, náves byla rozdělena na několik částí, které byly postupně porovnávány v připravených třech variantách a jednotlivé prvky hodnoceny a případné návrhy na další doplnění či vylepšení návsi byly zaznemenány pro zanesení do finálního návrhu.

Z druhého plánovacího setkání ze stran účastníků nevzešla ani jedna z navržených varianta jako více preferovaná, architekti nové poznatky opět zpracují do tentokrát finálního návrhu, jež bude prezentován na třetím plánovacím setkání.

Tři pracovní návrhy naleznete zde: http://naturesystems.cz/projekt/vratme-naves-nebovidum-projekt-navsi-s-participaci-verejnosti-nebovidy

Třetí plánovací setkání se uskutečnilo 16.3.2014 v 15 hodin v Nebovidech. Setkání trvalo přibližně hodinu, během které byl architekty představen finální návrh návsi, ketrý si můžete zde prohlédnout. 

Finální varianta návsi je kombinací toho nejlepšího z původních pracovních návrhů,návsi dominuje nový altán s autobusovou zastávkou a prvek "palisádo-lavičky", který prochází proměněn v různé účelové prvky - lavička, infotabule, zástěna, celou návsí. Děkujeme všem, kteří přišli, podpořili a pomohli. Moc si Vaší důvěry a chuti do práce vážíme a těšíme se na další setkání.

V dubnu 2014 byla projektovému týmu architekty předána kompletní projektová dokumentace, která byla dále během dubna a května řešena s úřady. Začátkem května tak mohly začít práce už přímo na naší návsi. Během květnových volných dnů kluci rozebrali hangár, zastávku a ploty, 9.5.2014 byly tyto stavby za pomoci bagru zbourány.

V červnu a červenci probíhaly na návsi dodavatelsky zednické a kamenické práce, betonové základy a sítě byly zhotoveny brigádně dobrovolníky a členy sdružení.

19.7.2014 proběhla na návsi první velká veřejná brigáda, které se zůčastnilo 43 lidí (30 dospěláků a 13 malých pracantů). Udělala se kopa práce - síťovali jsme, uklízeli, rozhrnovali štěrk do záhonů, přebírali kameny a čistili je. Bylo o nás náramně postaráno členky klubu Beseda nám nachystali jídla co hrdlo ráčilo. Brigáda byla zakončena společným obědem - špekáčky na ohni vlastnoručně opečenými. 

20.9.2014 jsem se sešli na návsi opět na veřejné brigádě, tentokrát s cílem osázet a zaštěrkovat terasový záhon a pustit se do labyrintu. Práce nám šla pěkně od ruky, sešlo se nás asi 40. Ženy pracovaly na záhonu a terénních úpravách a kluci se pustili do labyrintu - poskládali suchou zídku a schodiště a udělali kamennou obvodovou cestu. Briáda probíhala za hezkého počasí a v dobré náladě, ke ketré přispělo i výborné občerstvení od Klubu Beseda a špekáčky k obědu prostě něměly chybu.

4.10.2014 v 18 hodin Vás zveme na NEBOjácný večer, který se koná na naší NEBO návsi, připraven je pro Vás lákavý program a hostinec u Hrocha zve na zabijačkové hody.

Práce ná návsi pokračují každou volnou chvilku, to podstatné je nyní hotovo, drobné dodělávky budou pokračovat i po symbolickém otevření návsi, práce na návsi bychom chtěli ukončit koncem října 2014 a v příštím roce se ucházet o nové granty, abychom mohli navázat druhou fází úprav centra obce - projektu "Vraťme náves Nebovidům".

 

První fáze projektu Vraťme náves Nebovidům byla ukončena 31.10.2014. Plány pro letošní rok jsou splněny, aktuálně sháníme finanční prostředky (žádáme o dotace, granty a sponzorské dary) pro další plánované práce na návsi dle projektové dokumentace, které budou realizovány v roce 2015. Jakmile nám to počasí dovolí, plochu návsi po zimě upravíme a osejeme trávou. Klidné zimní dny přeje vvěčně bdělý realizační tým.

Díky všem nebovidským hlubokodolským a červenopečeckým srdcařům, kteří nám vybudovali krásnou náves!

AKTUÁLNÍ FOTOGRAFIE Z NÁVSI NALEZNETE V NAŠÍ GALERII:

http://www.nebovidskatvrz.eu/nt/index.asp?TYPE=GALERIE&ID=14