Naše nejbližší akce

Letňák na tvrzi

dětské a dospělácké kino (26.7.2024 19:00)

Tvrz otevírá brány v 18h, v krčmě jsou připraveny tvrzové palačinky a bramboráky, točené pivko či klobása. Děti si mohou zahrát na čarostřelce s kuší, projít labyrintem, kulí srazit rytíře nebo vyzkoušet jinou z tvrzových her. Svou odvahu mohou prověřit v tajemném Pohádkovém sklepení. Zvonění kovářského kladiva o kovadlinu lze na tvrzi nejen zaslechnout, ale také si jej potěžkat a prověřit svou sílu. Vůni včelího vosku a trpělivost svíčkařky lze zažít ve svíčkárně. Od 19 hodin na špýcharu promítáme dětské představení. Po 21 hodině pod hvězdičkama ve dvoře tvrze promítáme české filmové novinky. více

Oprava okna a dveří do kovárny

V jarních měsících březnu a dubnu letošního roku se na Nebovidské tvrzi u Kolína realizoval projekt „Oživení Nebovidské tvrze a její úprava pro kulturní a společenské účely“, který finančně podpořila Severní energetická v rámci programu 7 pro Vás.

Nebovidská tvrz je významnou kulturní památkou České republiky v majetku obce Nebovidy a v nájmu spolku Nebovidská tvrz. Spolek Nebovidská tvrz tvoří zhruba 25 nadšenců z řad místních obyvatel, zájemců o historii, aktivních lidí, kteří bojují za záchrany unikátní památky, renesančního sídla venkovského šlechtice z 16. století. Jedním z nich je ing. Radek Holub, asistent provozu Elektrárny Chvaletice.

Osudy historických majitelů tvrze byly spletité a samotná budova prošla bouřlivým stavebním vývojem. Její tříkřídlá dispozice se však zachovala do dnešní nezměněna. Poslední tři století sloužila tvrz jako sýpka, ve 20. století se zde zabydlelo JZD, místní národní výbor, knihovna nebo soukromý výrobní podnik. Konec devadesátých let a první dekáda 21. století se na stavu památky podepsaly velmi negativně. I to bylo jedním z důvodů vzniku občanské inciativy na podporu Nebovidské tvrze jako přirozeného centra společenského života regionu. Jde o stavbu, která vytváří identitu místa a vypráví příběhy, které mimo jiné zaznamenal např. i Mikuláš Dačický z Heslova.

S prvním sluncem a teplejšími jarními dny se mohlo začít pracovat. Protože se na tvrzi koná celá řada kulturních a společenských akcí, z nich nejznámější jsou „Středověk na tvrzi“ a „Letní kina na tvrzi“, bylo prioritou zajištění bezpečnosti a odstranění negativních zásahů činnosti JZD. Většina prací probíhala za pomoci dobrovolníků (odstranění betonových prvků, novodobých materiálů a rozvodů), odborné činnosti byly svěřeny specializované firmě. Veškeré práce byly soustředěny do západního křídla tvrze, kde vzniká kovárna – jedna ze čtyř dílen, které mají obyvatelům i návštěvníkům připomínat tradici místního řemesla v širším regionu. Ostatně kovárna byla v západním křídle tvrze historicky umístěna.  Fixována byla římsa po celé délce západního křídla. Byla zde použita jedna z historicky nejstarších a nejvýznamnějších skládaných krytin – tzv. bobrovky. Rekonstruován byl okenní otvor do nádvoří, kde se znovu projevil okenní rám. Dobrovolníci a provozovatelé tvrzové historické kovárny, ke kterým patří i ing. Radek Holub následně ukovali do okna mříž, která respektuje tvar i materiál používaný na tvrzi. Během jedné z brigád byla ve zdivu západního křídla odhalena zazděná lahev. Pravděpodobně jde o pivní lahev z 19. století z produkce blízkého pivovaru v Červených Pečkách. Jaké skrývá tajemství, zda je v ní ukryt vzkaz budoucím generacím, nám zůstává prozatím utajeno. 

Spolek Nebovidská tvrz děkuje Severní energetické za finanční podporu ve výši 12 000 Kč, která je pro nás motivací a energií pro další činnost. Věříme, že na obnově Nebovidské tvrze budeme moci spolupracovat i nadále, a že si na naše kulturní akce najdou cesty i zaměstnanci Severní energetické. 

Fotografie po opravě:

Prosinec 2014:

Náš spolek se stal úspěšným žadalem o zaměstnanecký grant společnosti Severní energetická, a.s..

Grant, který byl žádán za účelem sanace uvolněného zdiva pro zajištění bezpečnosti (úprava římsy a okenních otvorů) a odstranění negativních zásahů činnosti JZD (odstranění betonových prvků, materiálů a rozvodů). V rámci projektu bude opraveno okno a vstup do kovárny. Vypadané zdivo bude po konzultaci s pracovnicí Národního památkového ústavu doplněno a zpevněno, současná mžíž z dob působení JZD na tvrzi, bude vyměněna za mříž typově stejnou k těm ostatním z doby užívání tvrze jako barokní sýpky. O výrobu mžíře se postarají kováři z tvrze. 

Fotografie před opravou:

 

Hlavním partnerem projektu je: