Naše nejbližší akce

Letňák na tvrzi

dětské a dospělácké kino (26.7.2024 19:00)

Tvrz otevírá brány v 18h, v krčmě jsou připraveny tvrzové palačinky a bramboráky, točené pivko či klobása. Děti si mohou zahrát na čarostřelce s kuší, projít labyrintem, kulí srazit rytíře nebo vyzkoušet jinou z tvrzových her. Svou odvahu mohou prověřit v tajemném Pohádkovém sklepení. Zvonění kovářského kladiva o kovadlinu lze na tvrzi nejen zaslechnout, ale také si jej potěžkat a prověřit svou sílu. Vůni včelího vosku a trpělivost svíčkařky lze zažít ve svíčkárně. Od 19 hodin na špýcharu promítáme dětské představení. Po 21 hodině pod hvězdičkama ve dvoře tvrze promítáme české filmové novinky. více

Vybavení Nebovidské tvrze pro kulturní a společenské účely

.nnnŽádost o podporu podávaná v květnu 2013 na MAS Podlipansko z programu Fiche 3 - Podpora občanské vybavenosti a spolkové činnosti - vytváření a zkvalitňování podmínek pro rozvoj lisdkých zdrojů, přinesla své ovoce v listopadu 2013 - byla podořena MAS i SZIF - Státním zemědělským intervenčním fondem. Díky této podpoře získává Občanské sdružení Nebovidská tvrz tolik potřebné a chybějící vybavení pro zkvalitnění služeb na pořádaných kulturních a společenských akcí. Příznivci Letňáků na tvrzi se mohou těšit na kvalitní zvuk z audio sestavy pořízené z této dotace, či ostrého obrazu díky novému projektoru. Na akcích Vás zahřejí a oko potěší výhřevné zápalné koše na dřevo, z dotace jsme již pořídili stojany na tříděný odpad a v neposlední řadě nám dotace od MASky a SZIFu pomůže zastřešit pódium ve dvoře tvrze a tím tak vytvořit potřebné zázemí pro pořádání koncertů, vystoupení či  divadelních představení. Finanční podporu jsme získali ve výši 94 031 Kč, zastupitelé obce Nebovidy schválili přispěvek od obce částkou 10 000 Kč a Občanské sdružení se spolupodílí 30 300 Kč. 
 
Děkujeme.

TENTO PROJEKT

JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA

v rámci osy III. LEADER

Programu rozvoje venkova ČR